آموزش ،ضرورت صنعت امروز
امروزه به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگیری علوم ، کسب مهارت های لازم در زمینه های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر توسعه کلان برخوردار است. این اهمیت به ویژه در شکل خاص آن از این مسأله نشات می گیرد که انسان ها  به مدد آموزش خواهند توانست توانایی های نامحدود خود را در میدان عمل به منصه ظهور برسانند. در سال های اخیر بحث بهره وری در کشور ما اهمیت فراوانی یافته و چه در محافل آکادمیک و علمی و چه در محافل  صنعتی واجرایی صحبت از بهره وری است این خود نشانه خوبی از گرایش جامعه به سوی توسعه و حرکت در جهت استفاده بهینه از توانایی های اشخاص می باشد.هرقدر دانش و مهارت کارکنان با نیازهای صنعتی و پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری باشد، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود.گاهی اوقات رشد فردی، داشتن انگیزه، تخصص و پرهیز از ایستایی و رکود فرد عامل اساسی نوجویی و کسب دانش می شود. به هر تقدیر اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده ، بهسازی نیروی انسانی است.در این راستا گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با راه اندازی واحد آموزش سعی در انجام رسالت خویش مبنی بر پیشرفت وبالندگی  صنعتی و دانشگاهی کشور کرده وآمادگی دارد با برگزاری دوره های آموزشی  توانایی های علمی و عملی خود را در اختیار دانش پژوهان عزیز قرار دهد.education icon