اتاق هاي کنترل محموله  (CCR)  مخفف عبارت   cargo control room

اتـــاق كـنتـرل يكي ازاركان  اسـاسـي هر واحد عملياتي محســوب مي شود كليه اطلاعات ادوات كنترلي از طريق سيگنال الكتريكي  یا ابزار دقيق به  اين بخش ارسال شده و فرمان هاي اجرايي لازم از اين بخش به آن ها داده  مي شود. سيستم هاي كنترلي به كار رفته در واحد به دو صورت دستي(Manual) و اتوماتيك (Automatic)عمل مي كنند. در اتاق كنترل مي توان با تنظيم meter مروبط به هر شير كنترل روي يكي از دو وضعيت فوق ،‌درمورد نوع عملكرد آن  تصميم گرفت. در صورتي كه از وضعيت اتوماتيك استفاده شود يك set  point براي شير تعريف مي شود و با توجه به آن، شير كنترلي عمل مي نمايد اما در  حالت كنترل دستي،‌فردمسئول با تنظيم ابزار دقيق ميزان باز يا بسته  بودن شير كنترل را تنظيم مي نمايد(سيستم نيومايتك)
ا
تاق کنترل محموله مکانی است که فرد مسئول (PIC) در آن  با استفاده از سیستم های کنترلی و مانیتورینگ می تواند بارگیری و تخلیه  محموله های مایع کشتی را نظارت و کنترل نماید.اتاق کنترل بارگیری شامل پنل های مخصوص کنترل پمپها و شیرهای خطوط لوله کشتی می باشد و دستورات لازم در مورد بارگیری محموله توسط افسر ارشد در این مکان صادر میگردد.
اتاق های کنترل محموله (CCR) اولین بار در نفتکش های متعلق به ایالات متحده و در اواسط دهه 1960 میلادی بکارگرفته شد. از سال 1980 با گسترش سیستم های کامپیوتری و تکنولوژیکی وظایفی چون کنترل محموله بصورت خودکار ، کنترل سطح مخزن ، محاسبه اطلاعات مربوط به فشار بدنه مخزن و… در اتاق های  CCR مورد استفاده قرار گرفت.
طراحی  و لیوت یک اتاق CCR  را طراحان کشتی ، شرایط مالک و قابلیت های کشتی سازی بکار رفته در آن مشخص می کند. برخی از قابلیت هایی که اتاق های کنترل محموله (CCR) مدرن  امروزی می تواند برای کاربر فراهم کند شامل:

  • کنترل پمپ تخلیه اضطراری ویا پمپ اصلی
  • کنترل شیرها
  • کنترل سطح مخازن
  • سایر امکانات کمکی بنا بخواست مالک

CCR 2