اتوماسیون صنعتی (Industrial automation) :

اتوماسیون صنعتی  به  سیستم های  اطلاق میگردد که با بهره گیری از pc  بجای نیروی  انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی استفاده  میشود. اتوماسیون صنعتی  یک گام فراتر از مکانیزه کردن است .امروزه کاربرد اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در صنایع و پروسه های مختلف صنعتی به وفور به چشم می خورد . کنترل پروسه و سیستمهای اندازه گیری پیچیده ای که در صنایعی همچون نفت ، گاز ، پتروشیمی ، صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی ، صنایع خودرو سازی و غیره بکار می آید نیازمند ابزارآلات بسیار دقیق و حساس می باشند . پیشرفتهای تکنیکی اخیر در کنترل فرایند و اندازه گیری پارامترهای مختلف صنعتی از قبیل فشار ، دما ، جریان و غیره باعث افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید گردیده است .

اتوماسیون صنعتی