ارزشهای سازمانی

 

تعامل سازنده با مشتريان و صنعتگران ،اخلاق حرفه‌ايي، سرآمدي و ارزش‌آفريني، مشارکت و توسعه كاركنان، مسئوليت پذيري، صداقت ،توان افزايي، شايسته سالاري، وفاداري، بالندگي و كرامت انساني، نتیجه گرایی، ريسك‌پذيري وکارگروهی بعنوان ارزش سازمانی در گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون تعریف واجرایی شده است.