ام کد

در حوزه ماشین ابزار به برنامه کدهای جی برای دادن فرامین اصلی چون حرکت محورها نیاز است همچنین برای کم کردن حجم برنامه و فرمان بعضی دستورات خاص و متفرقه نیاز به فرامینی ست که این فرمان ها را با کد هائی با حرف M انگلیسی می نویسند و ام کد می نامند. ام کدها گاهی شامل زیر روال هائی می شوند که میتوانند حجم برنامه را کمتر کنند، این ترفند میتواند سرعت پردازش دستور -برنامه را بالا ببرد. برخی M را مخفف ماشین (Machine) می دانند و  ام کدها را توابع ماشین می نامند.

به طورکلی دستور برنامه های سی ان سی شامل ام و جی کد می شود که با خروجی گرفتن از نرم افزارهای کمپایلر می توان به این مهم دست یافت.

از دستورات مهم می توان به فرمان های  چون شروع و پایان سیکل برنامه و روشن و خاموش کردن اسپیندل اشاره کرد.

جدول زیر به صورت لیست وار ام کد ها را نمایش می دهد:

M00 Program Stop
M01 Optional (Planned) Stop
M02 End of program
M03 Spindle CW
M04 Spindle CCW
M05 Spindle OFF
M06 Tool change
M07 Coolant #2 ON
M08 Coolant #1 ON
M09 Coolant OFF
M10 Clamp
M11 Unclamp
M12 Unassigned
M13 Spindle CW & Coolant ON
M14 Spindle CCW & Coolant ON
M15 Motion +
M16 Motion –
M17 Unassigned
M18 Unassigned
M19 Oriented spindle stop
M20-M29 Permanently unassigned
M30 End of tape
M31 Interlock bypass
M32-M35 Unassigned
M36-M39 Permanently unassigned
M40-M45 Gear changes if used, otherwise unassigned
M46-M47 Unassigned
M48 Cancel M49
M49 Bypass override
M50-M89 Unassigned
M90-M99 Reserved for user