اورهال سیستم کنترل CNC

   اورهال (Overhaul) ، تعیرات اساسی  :

گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با تکیه بر توان فنی مهندسین مجرب و با علم به محدوده دانش گروه فنی خود آماده ارائه خدمات زیر در زمینه اورهال کردن سیستم کنترلر های cnc  می باشد:

تعمیرات

– تعمیر و راه اندازی کنترلر های ماشین های cnc متوقف شده چون فرز، تراش و….
– به روز کردن سیستم الکتریکال  ماشین های cnc معیوب چون فرز، تراش و….
– تعویض کنترلر ماشین با توجه و نگاه به عملکرد سیستم
– مشاوره و انتخاب کنترلر جهت نصب بروی ماشین های cnc
– توان اجرا و راه اندازی صفر تا صد سیستم کنترلی بروی تمامی ماشین های cnc
– رفع فالت و عیب های رخ داده بروی تمامی کنترلرها چون کنترلرها چینی و اروپائی (زیمنس، فانوک، فاگور و…)
– تامین و تجهیز کنترلرهای مناسب ماشین با توجه عملکرد و تیپ ماشین cnc

اورهال سیستم کنترل CNC

– تعمیر و راه اندازی کنترلر های ماشین های cnc متوقف شده چون فرز، تراش و….

– به روز کردن سیستم الکتریکال  ماشین ها ی cnc معیوب چون فرز، تراش و….

– تعویض کنترلر ماشین با توجه و نگاه به عملکرد سیستم

– مشاوره و انتخاب جهت نصب مناسب ترین کنترلر بروی تمامی ماشین های cnc

– توان نصب و راه اندازی صفر تا صد سیستم کنترلی بروی تمامی ماشین های cnc

– رفع فالت و عیب های رخ داده بروی تمامی کنترلرها مانند کنترلرها چینی و اروپائی (زیمنس، فانوک، فاگور و…)

– تامین تجهیز کنترلرهای مناسب با عملکرد و تیپ ماشین cnc