اورهال  مکانیکال CNC

   اورهال (Overhaul) ، تعیرات اساسی :

گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با تکیه بر توان فنی مهندسین مجرب و با علم به محدوده دانش گروه فنی خود آماده ارائه خدمات زیر در زمینه اورهال مکانیک ماشین آلات سی ان سی(cnc) می باشد:

اورهال مکانیکال CNC.2

– مشاوره و ارائه راه حل های بهینه جهت بازدهی بیشتر از  مکانیک حرکتی ماشین آلات CNC
– تامین و تجهیز مکانیکی  از قبیل مکانیکهای حرکتی چون بال اسکرو، لید اسکرو و….
– مشاوره جهت ساخت مکانیک ماشین آلات CNC
–  اورهال مکانیک ماشین آلات از کارافتاده و بازگردانی آنها به خطوط تولید
– بالا بردن دقت ماشین از طریق اورهال و از بین بردن خطاهای مکانیکی
– خرید مکانیک ماشین آلات CNC  مستهلک
– فروش اورهال شده ماشین آلات CNC– مشاوره و ارائه راه حل های بهینه جهت بازدهی بیشتر از  مکانیک حرکتی ماشین آلات CNC

– تامین و تجهیز مکانیکی  از قبیل مکانیکهای حرکتی چون بال اسکرو، لید اسکرو و….

– مشاوره جهت ساخت مکانیک ماشین آلات CNC

–  اورهال مکانیک ماشین آلات از کارافتاده و بازگردانی آنها به خطوط تولید

– بالا بردن دقت ماشین از طریق اورهال و از بین بردن خطاهای مکانیکی

– خرید مکانیک ماشین آلات CNC  مستهلک

– فروش اورهال شده ماشین آلات CNC

– ارائه سایر خدمات مکانیکی