مبدل ولتاژ DC  به ولتاژ AC

اینورتر  : به المان‌هایی اطلاق می‌شود که ولتاژ مستقیم را به ولتاژ متناوب تبدیل می‌کند. اینورتر این قابلیت را دارد که در خروجی ولتاژ و فرکانس را کنترل نمود .

موج تولیدی در اینورتر  یک موج مربعی است که می‌توان با استفاده از فیتلرهای مخصوص آن را به موج سینوسی تبدیل نمود.

با افزایش روز افزون استفاده از موتورهای القایی در صنعت نحوه کنترل این موتورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است. اینورتر  در موتورهای الکتریکی عبارت است سیستمی که سرعت و گشتاور یک موتور الکتریکی را کنترل می‌کند.درایو VFD  برای کنترل کردن سرعت چرخش یک موتور AC با کنترل کردن فرکانس تغذیه اعمال شده به موتور الکتریکی کار میکند.

 

VFD به دو دسته  AFD (درایو فرکانس متغیر) یا VSD (درایو سرعت متغیر) تقسیم می‌شود. همچنین به مدارهای اینورتری که دارای فرکانس و ولتاژ خروجی قابل تغییر باشند درایو الکتریکی گفته می‌شود. این درایو بر این اصل عمل می‌کند که سرعت میدان دوار  یک موتور AC به فرکانس تغذیه ورودی  آن موتور AC بستگی دارد و همچنین بر اساس رابطه زیر به تعداد قطبهای آن موتور.

Ns=(120*f)/2p

در این رابطه ns  سرعت چرخش میدان دوار ، f فرکانس منبع تغذیه و p تعداد قطبهای موتور است. عملکرد موتورهای سنکرون طبق رابطه فوق است و در موتورهای القایی سرعت رتور کمی کمتر از این سرعت سنکرون است.

به این اختلاف در سرعت میدان دوار و دور رتور لغزش گفته میشود .

S=ns-nr

در درایو های AC  ابتدا سیگنال AC به DC تبدیل شده و سپس دوباره توسط اینورتر به AC تبدیل می‌شود. ولتاژ اعمال شده طبق مشخصه موتور به این موتور الکتریکی باید دارای رابطه زیر باشد که n عدد ثابتی است.
n=v/f
مثلاً یک موتور با مشخصه عملکرد ۴۶۰ ولت و فرکانس ۶۰ هرتز چنانچه فرکانسش به ۳۰ هرتز تغییر کرد می بایست ولتاژش نیز به ۲۳۰ ولت کاهش یابد تا ضریب n ثابت بماند.

اینورتر