تعمیرات دستگاه چاپ فلکسو و هلیو

  تعمیرات دستگاه چاپ فلکسو و هلیو


لغت MAINTENANCE که ما آنرا نگهداری – تعمیرات ترجمه نموده ایم مفهومش در صنایع شامل کلیه عملیاتی می شود که برای سالم و مرتب نگاه داشتن وسایل کار چه ماشین چه غیر ماشین انجام می گردد . در صنعت عملیاتی از قبیل بازدید مرتب وسایل, روغنکاری مرتب آنها, رفع عیوب و نواقص کوچکی که احتمالاً  ضمن کار پیدا می شود در اصطلاح  PM  گفته میشود .

گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با  نیاز سنجی صنعت بالخص صنعت چاپ و نیاز خطوط تولید و ماشین آلات این حوزه به تعمیرات اصولی با راه اندازی گروه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات چاپ و خطوط تولید و تهیه و تنطیم و برنامه ریزی و اجرای برنامه PM گام موثری در زمینه رشد و ارتقاء صنعت چاپ برداشته و آماده خدمات فنی و مهندسی در این حوزه می باشد.

تعمیرات چاپ