تعویض و نصب اسپیندل

   اسپیندل (Spindle) :

اساس کار اسپیندل ، چرخاندن سریع ابزار است. چرخش ، قدرت براده برداری ایجاد می کند و هرچقدر سریعتر باشد ، کیفیت براده برداری بیشتر است.اسپیندل ها را با پارامترهای چون قدرت ، سرعت ، ابزار گیر و سیستم خنک کننده می توان دسته بندی کرد.
گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با علم به کاربرد اسپیندل در حوزه CNC و با احتساب به توان اجرای مهندسین خود آماده ارائه خدمات زیر می باشد :

تعمیر اسپیندل–  تعویض  اسپیندل های از رده خارج و اورهال با اسپیندل های پیشرفته تر
– تامین و تجهیز اسپیندل با برندهای مختلف با توجه به نیاز و کارائی ماشین CNC
– رفع عیب و فالت اسپیندل های نصبی بروی ماشینهای CNC
– تعمیر و راه اندازی اسپیندل های مستهلک
– مشاوره در خصوص انتخاب و یا جایگزینی اسپیندل جهت نصب بروی  ماشین های CNC

 تعمیر و تعویض اسپیندل CNC


–  تعویض  اسپیندل های از رده خارج و اورهال با اسپیندل های پیشرفته تر

– تامین و تجهیز اسپیندل با برندهای مختلف با توجه به نیاز و کارائی ماشین CNC

– رفع عیب و فالت اسپیندل های نصبی بروی ماشینهای CNC

– تعمیر و راه اندازی اسپیندل های مستهلک

– مشاوره در خصوص انتخاب و یا جایگزینی اسپیندل جهت نصب بروی  ماشین های CNC

, etc……