تعمیرات و نصب سروو CNC

   سروو (SERVO)، محرک حرکتی محور :

امروزه در ماشین آلات سی ان سی با توجه به اهمیت سرعت و دقت ، سروو موتور ها بعنوان محرک اصلی محورهای این ماشین آلات نقش اساسی را ایفا می کنند.
گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با احتساب به سبقه کاری در زمینه خاص سروو موتورها آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه می باشد که میتوان لیست وار به شرح زیر بدان اشاره نمود:

تعمیر و تعویض سروو CNC– سروو کردن محور ماشین آلات فرسوده جهت بازده ای بیشتر
–  تعویض  سرووهای از رده خارج و اورهال با سرووهای پیشرفته تر
– تامین و تجهیز سروو با برندهای مختلف با توجه به نیاز و کارائی ماشین CNC
– رفع عیب و فالت از روی سرووهای نصبی بروی ماشینهای CNC
– تعمیر و راه اندازی سرووهای مستهلک
– مشاوره در خصوص انتخاب و یا جایگزینی سروو جهت نصب بروی سیستم حرکتی ماشین های CNC
– سروو کردن محور ماشین آلات فرسوده جهت بازده ای بیشترتعمیر و تعویض سروو CNC

–  تعویض  سرووهای از رده خارج و اورهال با سرووهای پیشرفته تر

– تامین و تجهیز سروو با برندهای مختلف با توجه به نیاز و کارائی ماشین CNC

– رفع عیب و فالت از روی سرووهای نصبی بروی ماشینهای CNC

– تعمیر و راه اندازی سرووهای مستهلک

– مشاوره در خصوص انتخاب و یا جایگزینی سروو جهت نصب بروی سیستم حرکتی ماشین های CNC

, etc…..