تعویض ابزار

 در برخی ماشین های سی ان سی باید چند ابزار برای  پرداخت بروی قطعه کار مورد  استفاده قرار گیرند و از آنجا که  ماشین های سی ان سی  به ماشین هائی با سرعت و دقت بالا، شناخته می شونند باید از سیستمی بهره بگیرند که این عملکرد را با توجه به پارامترهای دقت و سرعت دارا باشد . این سیستم در صنعت بنام سیستم تعویض ابزاراتوماتیک

(Automatic Tool Change ) موسوم است. سیستم تعویض ابزار اتوماتیک یا به اختصار ATC را می توان در دو بخش توضیح داد :

  الف: سخت افزار تعویض ابزار:

سیستم تعویض ابزار بسته به استفاده و نوع ماشین می تواند در دو نوع مکانیک خطی یا چرخشی کار تعویض ابزار را انجام دهند.

شکل زیر سیستم تعویض ابزار خطی و چرخشی را نمایش می دهد:

سیستم  تعویض ابزار خطی:

linear

سیستم  تعویض ابزار چرخشی:

rotary

  ب- نرم افزار تعویض ابزار:

 در برنامه های سی ان سی  یا جی کد فرمان تعویض ابزار دو هدف را دنبال می کند:

 ۱- تعویض ابزار اتوماتیک(ATC)

 دستور تعویض ابزار با M06 نوشته می شود مانند:

(N20 M06    ( Change to selected tool

(N10 T12                      ( Select Tool #12

در دستور ذکر شده T شماره انتخاب ابزار است و N شماره خط  برنامه را مشخص میکند.

۲- کاربرد دوم این کد ها گرفتن افست ابزار است.