جی کد GCODE

در صنعت به طور اعم و به طور اخص در حوزه ماشین ابزار برای برقراری ارتباط با ماشین های ان سی و سی ان سی از دستوراتی که با حرف جی انگلیسی شروع می شوند استفاده می کنند. این دستورات در بر گیرنده تمام فرامین حرکتی و تنظیمی  می باشند که با کمک این دستورات که اصطلاحا جی کد نامیده می شوند می توان ماشین را کنترل و دستورات مورد نظر را اعمال کرد.

اولین پیاده سازی زبان های برنامه نویسی کنترل عددی(G-code) در آزمایشگاه دانشگاه MIT در اواخر سال ۱۹۵۰ انجام شد. در دهه های بعد، بسیاری از سازمانهای تجاری و غیر تجاری این پیاده سازی را انجام دادند که اغلب از جی کد در این پیاده سازی استفاده شد. نسخه اصلی استاندارد مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا توسط اتحادیه صنایع الکترونیک در اوایل ۱۹۶۰ حل و فصل شد و تجدید نظر نهائی در فوریه ۱۹۸۰به عنوان RS247D تصویب شد .در کشورهای  دیگر استاندارد ISO 6983 اغلب استفاده می شود اما در برخی از کشورهای اروپائی با استفاده از استانداردهای دیگر مثلا  DIN66025 در آلمان استفاده می شود و PN-73M-55256 و PN-93/M-55251 در لهستان استفاده می شود.

امروزه در صنعت غالبا نقشه ها و طرح های مورد نظر در نرم افزار های CAD رسم شده و با استفاده از نرم افزار CAM می توان خروجی مورد نظر را داشت که این خروجی همان برنامه کنترل سی ان سی پروگرم شده با جی کد می باشد.

در زیر جدول دستور برنامه جی کد لیست وار آمده است:

G CODE LIST