servo

سروو موتور ها ، موتور هایی هستند که دقت بسیار بالایی داشته و در کنار این دقت بالا از سرعت بالایی نیز برخوردار می باشند.
یکی از قطعات پر کاربرد در صنعت ، سرووموتور نام دارد . سروو به معنای خود تنظیم است . سروو موتور به موتور الکتریکی که خودش را تنظیم می کند اطلاق می گردد. سروو موتورها همواره به عنوان تجهیزاتی که قابلیت شتاب نیرو ترمز بسیار سریعی دارند شناخته شده هستند .
یک سیستم سروو شامل سه جز اصلی است

 ۱-موتور

  ۲-درایو

  ۳- کنترل
سروو موتور یک سیستم کنترل بسته ( Close loop ) است یعنی دارای فیدبک می باشد .بنابر این احتمال خطا در آن به صفر میرسد .  در سروو موتور مدارات فید بک بکار رفته در آن تشکیل یک سیستم حلقه بسته می دهد . فید بک سروو موتور یک انکدر نوری است که محور آن به انتهای  موتور کوبل شده است . هر انکدر در ازای دوری مشخص قطار پالس تولید می کند برای مثال یک انکدر ۲۵۰۰ پالس در ازای گردش یک دور محور آن پالس۲۵۰۰ تولید می کند که درایو سروو موتور این پالس را دریافت می کند و شمارش تعداد آن موقعیت محوری موتور را تشخیص می دهد .
امروزه در اکثر سیستم های خطی استفاده ازسروو موتور به جای Stepper motor   یا دیگر المان های کنترلی دیگر رایج تر شده و کاربرد بیشتری دارد .

سروو موتور