سومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران برگزار مي شودبه گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت(MOP)، محمدرضا مقدم بعداز ظهر شنبه 30/10 در نشستي خبري با بيان اينكه، سومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران با همكاري دانشگاه صنعتي شريف، 3 و4 بهمن با رويكرد بومي سازي توليد و ارتقاي توانمندي هاي ساخت داخل برگزار مي شود، تصريح كرد: اين كنفرانس با شركت كارشناسان و صنعتگران فعال در زمينه اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق برگزار خواهد شد.

اين مقام مسئول از تدوين سند راهبردي با محوريت 19 بسته متكي به دانش فني خبرداد و با بيان اينكه بخش اتوماسيون و ابزار دقيق يكي از اين بسته هاي تعريف شده است، از نهايي شدن سند ساخت كاتاليست ها و داخلي سازي آنها  با تكيه بر دانش پايه نيز خبر داد. وي با بيان اينكه بخش كنترل يا اتوماسيون و ابزار دقيق ، بخشي حياتي براي تاسيسات صنعت نفت است، تصريح كرد: بر همين اساس، و در شرايط موجود، لزوم بومي سازي و ارتقاي توان داخل در اين بخش ضروري است.

معاون وزير نفت، با اشاره به همكاري گسترده با دانشگاه صنعتي شريف اظهار كرد: اين همكاري نشانگر تجلي همكاري دانشگاه و صنعت نفت است و اين دانشگاه در زمينه ارتقاي توان داخل داراي قابليت هاي زيادي بوده و تعامل بسيار خوب و سازنده اي با مجموعه وزارت نفت دارد.

امنيت شبكه هاي اتوماسيون صنعتي

رئيس دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين مراسم با بيان اينكه، درسومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران به امنيت شبكه هاي اتوماسيون صنعتي پرداخته شده است، افزود:  از حوزه هايي كه در صنعت نفت به خوبي مورد توجه قرار گرفته است بحث اتوماسيون است كه در صنعت نفت از لحاظ حساس بودن از نظر كيفيت و ايمني بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

رضا روستا آزاد،  در خصوص اهداف سومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران با رويكرد بومي سازي توليد و ارتقاي توانمندي هاي ساخت داخل اظهار كرد: توسعه دانش پايه و دانش كاربردي اتوماسيون صنعتي در حوزه هاي مختلف، معرفي نوآوري ها در حوزه اتوماسيون، تلاش در راستاي فراهم آوردن زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري، مورد نياز به منظور توسعه سطح فناوري اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنعت نفت همچنين بهره مندي از نظرات و تجربيات افراد حقيقي و حقوقي در چگونگي تدوين سند راهبردي اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق وزارت نفت و نيز تبيين جايگاه اتوماسيون صنعتي در توليد و خدمات با كيفيت پايدار را از اهداف اصلي كنفرانس ذكر كرد.

وي، سيستم هاي كنترل منطقي قابل برنامه ريزي، اتوماسيون صنعتي و ايمني و بهينه سازي مصرف انرژي و بومي سازي ساخت طرح داخل، تجهيزات سيستم كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي در جدول برنامه و طرح هاي ساخت كالاهاي اولويت دار ملي و صنعت نفت در برنامه پنج ساله پنجم و تدوين نقشه راه و سند بومي سازي تجهيزات اتوماسيون مورد نياز را از جمله محورهاي كنفرانس ذكر كرد.

رئيس دانشگاه تهران با بيان اينكه، 124مقاله در سومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران پذيرفته شدند كه از بين آنها 85 مقاله به صورت شفاهي و مابقي به صورت پوستر ارائه خواهد شد، تصريح كرد: سومين كنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي در روز سوم و چهارم بهمن ماه در پژوهشگاه صنعت نفت فعاليت خود را آغاز مي كند در اين كنفرانس دو پنل تخصصي اجرا مي شود.