SCADA 

سیستم های اسکادا SCADA  مخفف عبارت   (supervisory control and data acquisition) می باشد. سیستم های اسکاداSCADA  از اصول کلی سیستمهای DCS پیروی می کند.گرچه هردو سیستم بر پایه یک هدف بنا شده اند، ولی تفاوتهای عمده ای نیز باهم دارند از جمله این تفاوتها می توان به نوع کاربرد و کارآیی این سیستمها اشاره کرد.سیستم SCADA همانطور که از نام آن پیداست یک سیستم کنترلی کامل نبوده  بلکه جهت مدیریت ، نظارت ، بررسی ، کنترل و جمع آوری اطلاعات طراحی شده و اهداف اولیه  طراحی و تولید آن عبارت است از مونیتورینگ، مدیریت در تصمیم گیری  و اعلام اخطار و آلارم در مواقع مورد نیاز از طریق یک مرکز واحد .

هسته اصلی این سیستم بسته های نرم افزاری حرفه ای هستند که برروی سخت افزار ها استاندارد و مشخصی از قبیل PLC ها ویاRTU( (Remote Terminal Units قرار گرفته اند.

سیستم های SCADA

سیستم های SCADA

سیستم های SCADA علاوه بر کاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی ازتجهیزات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز کاربرد دارد.اندازه اینچنین تاسیساتی از ۱۰۰۰تا چندین ده هزار کانال I/O می باشد. و با کمک شبکه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.

سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS،VMSو UNIX قابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های SCADA به سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linux گرایش پیدا کرده اند.