به گزارش خبرنگار شانا، دکتر محمدرضا مقدم امروز (سه شنبه سوم بهمن) در سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران اظهار داشت: در طراحی این سند که با همکاری انجمن اتوماسیون صنعتی ایران انجام شده است تلاش کرده ایم تا نیازهای دانش پایه صنعت نفت به فناوری اتوماسیون را پاسخ بدهیم.

وی با بیان این که این سند(طراحی سند راهبردی اتوماسیون صنعتی در صنعت نفت) از دو بخش راهبردی و عملیاتی تشکیل شده است، گفت: در بخش راهبردی که متکی به نیازها و امکانات داخل کشور در حوزه های اتوماسیون است توجه شده و در بخش عملیاتی سعی شده با ورود به مرحله اجرا و عقد قرارداد نیازهای صنعت پاسخ داده شود.

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری با بیان این که سند اتوماسیون تدوین شده قرار است پس از کسب آرای کلیه ذی نفعان در شورای توسعه توان ساخت داخل مطرح شود، اظهار کرد: امیدواریم خروجی این کنفرانس باعث تسریع و کسب نظرات و آرای ذی نفعان و اصلاح نواقص این سند باشد.

مقدم سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق را برای تاسیسات صنعتی مانند مغز و اعصاب برای بدن دانست و تاکید کرد: بکارگیری این سیستم ها در صنعت نفت نوید کاهش هزینه ها  و افزایش سرعت و دقت در انجام کارها را می دهد.

وی با اشاره به ارزش پروژه های صنعت نفت گفت: اگر بر اثر حادثه ای بخشی از فعالیت یک واحد در صنعت نفت متوقف یا دچار حادثه شود، خسارت های وارده به کشور تقریبا جبران ناپذیر خواهد بود، از این رو می توانیم با استفاده از سیستم های اتوماسیون سطح خطا در حوزه های تولید و ایمنی را به حداقل برسانیم.

مقدم یکی از تهدیدات حوزه اتوماسیون را مشکلات بدافزارها دانست و گفت: راه حل ایمن شدن در برابر این مشکلات بومی سازی سیستم های اتوماسیون در کشور است.