فیلتر دیسکی

فیلتر دیسکی عموما اولین مرحله تصفیه آب در اغلب مراحل تصفیه‌ آب و یکی از اجزا سیستم کنترل مرکزی، فیلتـرهای دیسکی می باشد. این فیلتر دارای شیارهای فوق العاده باریک روی دیسکهای پلاستیکی بوده که ذرات و مواد بسیار ریز معلق در آب را گرفته و تا زمان انجام فرآیند اسمز معکوس این ذرات را در خود نگه می دارند. در حین عملیات شستشوی معکوس ذرات از بین شیارهای دیسک ها تمیز می شوند.

فیلتر دیسکیفیلترها دیسکی به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ – هلیکس

 ۲ – مودلار

فیلترهای دیسکی هیدروهلیکس به دلیل پروانه ای که در بالای دیسکها تعبیه شده آب را به صورت چرخشی در می آورد و در نتیجه بهتر با دیسکها درگیرشده ، همچنین نیروی گریز از مرکز، ذرات معلق سنگین تر را از دیسک ها دور نگه داشته و سایر ذرات بزرگ تر از رنج میکرونی فیلتر، قابلیت عبوراز شیارهای بسیار ریز موجود ما بین دیسک ها را نداشته و در نهایت آب تصفیه شده به خروجی فیلتر هدایت شده و سرانجام تصفیه بهتری انجام می شود اما در نوع دوم، مودلار، فقط آب درون فیلتر بدون حالت چرخشی با دیسکها درگیر شده و قدرت تصفیه کنندگی پایین تری دارند .

فیلترهای دیسکی بیشتر برای فیلتر کردن آب از مواد بیولوژیکی و ذرات معلق در آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار می گیرند.