سومین همایش بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران امروز با حضور وزیر نفت در پژوهشگاه صنعت نفت اغاز شده است و تا فردا ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، همایش بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد بومی سازی تولید و ارتقای توانمندی های ساخت داخل برگزار شده است.سومین همایش بین المللی اتوماسیون صنعتی دو روزه در پژوهشگاه صنعت نفت و با شرکت کارشناسان و صنعتگران فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق برگزار می شود.اتوماسیون نقش مهمی در صنعت نفت و در صنایع بالادستی نفت نقشی کلیدی و حساس دارد که با توجه به شرایط موجود ، بومی سازی و ارتقای توان داخل در این بخش ضروری بوده و خوشبختانه دانش فنی مطلوبی در این زمینه به دست امده است.
19 بسته کالایی در صنعت نفت تعریف شده که با تکیه بر دانش داخلی در حال بومی سازی است و بخش اتوماسیون و ابزار دقیق یکی از این بسته های تعریف شده به شمار می رود.
همکاری گسترده با دانشگاه صنعتی شریف هم نشان دهنده همکاری دانشگاه و صنعت نفت است و این دانشگاه در زمینه ارتقای توان داخل دارای قابلیت های زیادی است و تعامل بسیار خوب و سازنده ای با مجموعه وزارت نفت دارد.
سند ساخت کاتالیست ها ازحدود 5 ماه قبل نهایی شده و با تکیه بر دانش پایه داخلی سازی شده است.