پی ال سی ( PLC )

PLC   :    Programable Logic Controller

( کنترل کننده های منطقی قابل برنامه نویسی )

امروزه در صنعت یکی از بخشهای بسیار مهم  پی ال سی ها می باشند . این دستگاهها در واقع بخش جدا نشدنی   دستگاههای بزرگ صنعتی میباشد و یکی از راههای کنترل پروسه می باشند .

پی ال سی   در صنعت جایگزین مدار فرمان میشود .  مدارات  فرمان روشی برای کنترل پروسه به کمک المان های الکتریکال مانند رله , تایمر , کنتاکتور , شاسی و کلید می باشند .

منطق کنترلی در پی ال سی برنامه ای است که در نتیجه تجزیه و تحلیل پروسه انجام میشود .  منطق ارتباطی بین ورودی ها و خروجی ها را برنامه نوشته شده برای کنترل پروسه مشخص میکند .

پی ال سی

نمونه ای از برنامه نویسی پی ال سی

برنامه پی ال سی