کنترل رجیستر چاپ

 کنترل رجیستر چاپ

گروه فنی و مهندسی پیشگام اتوماسیون با توجه به نیازهای موجود در صنعت و با مطالعه بر روی سیستم های نوین چاپ  مانند سیستم های کنترل رجیستر چاپ , سیستم تنشن کنترل و سیستم های کنترل سروو آماده همکاری با تلاشگران این صنعت بزرگ می باشد .

کنترل رجیستر چاپ (Auto Register)
روش های متفاوتی برای کنترل رجیستر چاپ وجود دارد. گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با مطالعه دقیق روی این سیستم ها به معرفی تعدادی از این روش ها میپردازد .
–      استفاده از سیستم کنترل سروو به منظور سنکرون کردن محورهای چاپ و ثابت ماندن رجیستر چاپ .
–      استفاده از انکودر دوم به منظور گرفتن لقی گیربکس .

سروو a2 دلتا

–      استفاده از سیستم کنترل رجیستر چاپ روی هر محور به صورت جداگانه با استفاده از سنسور های چک مارک و محاسبه موقعیت محور با انکودر.
–      استفاده از سیستم پردازش تصویر به منظور نظارت بر روند تولید و چاپ.

رجیستر کنترل

–      استفاده از سیستم کنترل Homeing رجیستر محورهای چاپ به منظور کاهش ضایعات ماشین .
–      به کارگیری سیستم های تنشن کنترل مدرن به منظور ثابت نگه داشتن رجیستر چاپ و بالا بردن کیفیت قسمت جمع کن .

تنشن کنترل