منبع تغذیه DVPPS05

تومان2,844,000

توضیحات

در فرایندهای تولید منابع تغذیه جزء اصلی تجهیزات است، عملکرد پایدار و ایمن این تجهیزات در کل فرایند موثر است.
منبع تغذیه DVPPS05 صنعتی Delta بهترین انتخاب جهت استفاده برای تغذیه PLC های سری DVP می باشد.
پاورهای صنعتی DVP با بهره گیری از ایمنی، کارایی و بهترین کیفیت عملکرد ایمنی برای فرایندهای تحت کنترل فراهم میکند.
منبع تغذیه DVPPS05 با تغذیه ورودی  220VAC و خروجی 24VDC ،120W

کاربردهای منبع تغذیه DVPPS05

منبع تغذیه صنعتی Delta سری DVPPS05  به جهت پایداری و سطح ایمنی عالی بهترین انتخاب برای استفاده برای تغذیه PLC های سری DVP می باشد.

منبع تغذیه DVPPS05