دوره آموزش HMI دلتا
دوره آموزش HMI دلتا

نمایشگرهای صنعتی که بعنوان واسط بین انسان و ماشین (HMI) می باشند جزء اجزای اصلی و جدا ناشدنی در یک سیستم اتوماسیون صنعتی می باشند. امروزه با توجه به پیشرفت اتوماسیون (خودکارسازی صنعتی) در صنایع مختلف و لزوم نمایش و مانیتورینگ کمیت ها و متغیرهای آنالوگ و دیجیتال از یک سو و ثبت و پیمایش آلارمها از دیگر سو اهمیت استفاده و کاربرد نمایشگرهای صنعتی را دوچندان کرده است.
با توجه به آنچه که در فوق بدان اشاره گردید لزوم آشنایی با این دسته از محصولات اتوماسیون صنعتی و شیویه برنامه نویسی و کاربرد آنها برای یک مهندس اتوماسیون نه تنها امری مهم بلکه کاملا ضروری می باشد.
پیشگام اتوماسیون بعنوان یکی از فعالان حوزه آموزش اتوماسیون صنعتی  آماده برگزاری دوره های آموزش خصوصی و عمومی در حوزه آموزش نمایشگرهای صنعتی (HMI) می باشد. این گرو ه با توجه به نیروهای فنی و توان سخت افزاری و نرم افزاری خود اماده ارائه خدمات آموزشی در سطوح مختلف آموزش نمایشگر های صنعتی با محوریت آموزش HMI دلتا می باشد. در ادامه سرفصلهای دوره های آموزشی و نحویه ثبت نام آمده است.

نمایشگرهای صنعتی که بعنوان واسط بین انسان و ماشین (HMI) می باشند جزء اجزای اصلی و جدا ناشدنی در یک سیستم اتوماسیون صنعتی می باشند. امروزه با توجه به پیشرفت اتوماسیون (خودکارسازی صنعتی) در صنایع مختلف و لزوم نمایش و مانیتورینگ کمیت ها و متغیرهای آنالوگ و دیجیتال از یک سو و ثبت و پیمایش آلارمها از دیگر سو اهمیت استفاده و کاربرد نمایشگرهای صنعتی را دوچندان کرده است.
با توجه به آنچه که در فوق بدان اشاره گردید لزوم آشنایی با این دسته از محصولات اتوماسیون صنعتی و شیویه برنامه نویسی و کاربرد آنها برای یک مهندس اتوماسیون نه تنها امری مهم بلکه کاملا ضروری می باشد.
پیشگام اتوماسیون بعنوان یکی از فعالان حوزه آموزش اتوماسیون صنعتی  آماده برگزاری دوره های آموزش خصوصی و عمومی در حوزه آموزش نمایشگرهای صنعتی (HMI) می باشد. این گرو ه با توجه به نیروهای فنی و توان سخت افزاری و نرم افزاری خود اماده ارائه خدمات آموزشی در سطوح مختلف آموزش نمایشگر های صنعتی با محوریت آموزش HMI دلتا می باشد. در ادامه سرفصلهای دوره های آموزشی و نحویه ثبت نام آمده است.

پیشرفته
0،000 تومان
پیش نیاز: آموزش مقدماتی HMI
سرفصل ها:
بررسی سخت افزار و نرم افزار DOPSOFT
معرفی پروژه و تنظیم پیکربندی های ارتباطی
تعریف و کاربرد المان های بیتی و کمیت های رجیستری
بررسی محیط های ماکرونویسی
آشنایی با صفحه آلارمها، نمودارها و گراف ها
نمونه مثالهای کاربردی و حرفه ای
مقدماتی
0،000 تومان
پیش نیاز: آموزش مقدماتی PLC
سرفصل ها:
معرفی سخت افزار HMI
معرفی نرم افزار DOPSOFT
تعریف پروژه جدید و پیکربندی
معرفی المانهای بیتی
معرفی کمیت های رجیستری
آشنایی با محیط ماکرونویسی و قابلیت های آن
سوالات متداول

سوالات متداول در حوزه آموزش اینورتر دلتا شامل:

سوالات متداول در انتخاب، وایرینگ و تنظیم پارامتر اینورتر ها و …

سوالات متداول در حوزه آموزش اینورتر دلتا شامل:

سوالات متداول در انتخاب، وایرینگ و تنظیم پارامتر اینورتر ها و …

نمایشگر صنعتی (HMI) چیست؟

نمایشگر صنعتی همانگونه که از نامش پیداست یک نمایشگر بوده که در واقع واسط ارتباط اپراتور با دستگاه تحت کنترل می باشد که این ارتباط از طریق کنترل کننده منطقی (PLC) صورت میگیرد.