توانایی ها و خدمات ما

اهمیت اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و نوسازی صنایع

اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی جهت بهسازی و به روز رسانی خطوط تولید نقشی اساسی در افزایش بهره وری و راندمان صنایع مختلف دارد. اتوماسیون صنعتی نقش احساسات و مجری بودن مستقیم انسان در صنعت را به شکل چشمگیری کاهش می دهد و کاربرانی که در این سیستم ها در پروسه تولید شرکت دارند، ناظرانی هستند که به آنها مهندسین یا ناظرین ساکن می گویند و بدین جهت است که از این صنعت به عنوان صنعت صنعت ساز نام برده می شود.

گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون با ارائه راهکارهای مهندسی و بدیع و بهره گیری از مهندسین توانا، امکان ارائه ی خدمات مهندسی در حوزه اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق را دارا می باشد. گستره‌ی این خـدمات از مشاوره، طـراحی و نصب تجهیزات مخصوص آغاز شده و طراحی الگوریتم خطوط تولید، برنامه نویسی و اتوماسیون خطوط و نهایتا مانیتورینگ و سوپر وایزری روند تولید را در سطوح بالاتر شامل می شود.
نمونه پروژه های اجرا شده گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون و حوزه های اجرایی ما در ادامه آمده است.