شرح پروژه

خوردگی از دیرباز یکی از بزرگترین مشکلات صنایع نفت و گاز و سایر حوزه هایی که به نوعی نیاز به پایه ها، ستونها و لوله های فلزی دارند، بوده است. این خوردگی ها نه تنها باعث ایجاد هزینه های بالای تعمیرات می شود، بلکه توقف تولید در زمان تعمیرات و مسائل ایمنی نیز خسارات هنگفتی به وجود می آورد. مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی

روش های متفاوتی برای متوقف ساختن خوردگی خارجی ستونها، پایه ها، لوله ها و … کورد استفاده قرار می گیرد. این روشها شامل موارد زیر می باشند :

  • پوشش ها
  • اتصالات عایق کننده
  • حفاظت کاتدیک

حفاظت کاتدی استفاده از جریان مستقیم الکتریسیته حاصل از یک منبع خارجی است که در مقابل جریان خروجی خوردگی از نواحی آند قرار می گیرد. حفاظت کاتدی به دو روش 1- حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده و 2- حفاظت کاتدی با جریان  اعمالی مستقیم می شود.

روش حفاظت کاتدی با جریان  اعمالی مستقیم هنگامی بکار می رود که محیط اطراف فلز بسیار خورنده است و شدت جریان مورد نیاز زیاد می باشد. در این صورت اختلاف سطح طبیعی بین آند یا سیستم های آند، مدفون در زمین و پایه ها کافی نبوده و باید از منبع خارجی نیز استفاده نمود.

در پروژه مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی پایه های اسکله بارگیری کیش از روش حفاظت کاتدی با اعمال جریان مستقیم از طریق منابع مستقل و استفاده از یکسو سازها استفاده شده است. مزایای استفاده از روش حفاظت کاتدی با روش اعمال جریان مستقیم به قرار زیر می باشد :

  • عمر طولانی سیستم حفاظت کاتدی
  • کارایی بیشتر سیستم
  • ضریب اطمینان زیاد در کارکرد سیستم حفاظتبه جهت اینکه جریان کاتدی به میزان کافی همواره در دسترس یوده و لذا اطمینان بیشتر درکارکرد سیستم حفاظت وجود دارد.

اهداف و مزایای پروژه مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی :

  1. مانیتورینگ آنلاین ولتاژها و جریانهای آندی خروجی ترانسهای هر ناحیه حفاظتی
  2. مشاهده و ثبت آلارم ها و خطاهای هر ناحیه حفاظتی
  3. ثبت مقادیر ولتاژ، جریان و مقادیر ریفرنس در زمانهای مشخص در فرم اکسل
  4. استفاده از PLC جهت کنترل و برنامه ریزی سیستم
Monitoring Cathodic Protection System 1
Monitoring Cathodic Protection System 1
Monitoring Cathodic Protection System 2
Monitoring Cathodic Protection System 3
Monitoring Cathodic Protection System 4
Monitoring Cathodic Protection System 5
Monitoring Cathodic Protection System 1Monitoring Cathodic Protection System 2Monitoring Cathodic Protection System 3Monitoring Cathodic Protection System 4Monitoring Cathodic Protection System 5

عنوان پروژه

مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی پایه های اسکله بارگیری کیش

موضوع پروژه

برنامه نویسی پروژه مانیتورینگ و سوپروایزری سیستم حفاظت کاتدی پایه های اسکله بارگیری کیش شامل 9 ناحیه حفاظتی و ثبت ولتاژ، جریان و مقادیر ریفرنس در فرم اکسل

اطلاعات تماس

تلفن: 66382301 – 66383313 – 66383314 – 66383363 – 66383437 – 66865105

فکس: 66874924

ساعات کاری : شنبه تا چهار شنبه ساعت ۹ تا ۱۷

پنجشنبه ها ۹ تا 13 بجز ایام تعطیل

ایمیل : [email protected]

آدرس : تهران، میدان جمهوری، ضلع شرقی مترو نواب، برج اداری گردون، واحد 305 شمالی

شبکه های اجتماعی