آموزش سی ان سی (CNC)...........نرم افزاری سی ان سی...،...در حوزه ماشین های ابزار به اصطلاح Computer Numerical Control) CNC) جدا از مبحث سخت افزار و اپراتوری ماشین یا دستگاه بحث نرم افزار سیستم نیز مطرح است.
نرم افزاری سی ان سی
Read More
آموزش نرم افزار سی ان سی(CNC)..........آموزش ArtcCam...،... ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه می دهد با سرعت و سهولت، احجام سه بعدی را با کیفیت بالا بر اساس نقشه های دوبعدی برداری یا bitmap بسازد.
آموزش نرم­ افزار ArtCAM Pro
Read More
آموزش سی ان سی (CNC)...........اپراتوری سی ان سی...،... کسی که بتواند ماشین سی ان سی را راه اندازی کند ، صرف اپراتور نامیده نمی شود بل اپراتور سیستم کسی ست که بتواند از تمام عملکرد ماشین به طور صحیح استفاده کند.
اپراتوری سی ان سی
Read More
آموزش سی ان سی(CNC)..........طرز کار با دستگاه تراش...،... رنده را روی رنده گیر قرار می دهیم . زیر کاری های لازم را زیر رنده گیر قرار می دهیم تا اینکه نوک لبه برنده اصلی رنده با نوک مرغک هم راستا شود.
طرز کار با دستگاه تراش
Read More
آموزش پی ال سی دلتا..........امروزه در صنعت یکی از بخشهای بسیار مهم PLC ها می باشند . این دستگاهها در واقع بخش جدا نشدنی دستگاههای بزرگ صنعتی میباشد و یکی از راههای کنترل پروسه هستند. PLC در صنعت جایگزین مدار فرمان میشود .
آموزش plc دلتا
Read More
آموزش سروو دلتا...........سروو را به دلیل آنکه مستقیما به فرامین پاسخ می دهد را به این نام نامگذاری کرده اند. سروو بر گرفته از یک کلمه یونانی به نام Servus به معنی خدمتکار یا پیشخدمت می باشد.
آموزش سروو
Read More