آموزش سی ان سی (CNC)...........نرم افزاری سی ان سی...،...در حوزه ماشین های ابزار به اصطلاح Computer Numerical Control) CNC) جدا از مبحث سخت افزار و اپراتوری ماشین یا دستگاه بحث نرم افزار سیستم نیز مطرح است.
آموزش نرم افزار سی ان سی(CNC)..........آموزش ArtcCam...،... ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه می دهد با سرعت و سهولت، احجام سه بعدی را با کیفیت بالا بر اساس نقشه های دوبعدی برداری یا bitmap بسازد.
آموزش سی ان سی (CNC)...........اپراتوری سی ان سی...،... کسی که بتواند ماشین سی ان سی را راه اندازی کند ، صرف اپراتور نامیده نمی شود بل اپراتور سیستم کسی ست که بتواند از تمام عملکرد ماشین به طور صحیح استفاده کند.
آموزش سی ان سی(CNC)..........طرز کار با دستگاه تراش...،... رنده را روی رنده گیر قرار می دهیم . زیر کاری های لازم را زیر رنده گیر قرار می دهیم تا اینکه نوک لبه برنده اصلی رنده با نوک مرغک هم راستا شود.
آموزش پی ال سی دلتا..........امروزه در صنعت یکی از بخشهای بسیار مهم PLC ها می باشند . این دستگاهها در واقع بخش جدا نشدنی دستگاههای بزرگ صنعتی میباشد و یکی از راههای کنترل پروسه هستند. PLC در صنعت جایگزین مدار فرمان میشود .
آموزش سروو دلتا...........سروو را به دلیل آنکه مستقیما به فرامین پاسخ می دهد را به این نام نامگذاری کرده اند. سروو بر گرفته از یک کلمه یونانی به نام Servus به معنی خدمتکار یا پیشخدمت می باشد.