لوگوی جدید پیشگام اتوماسیون

لوگوی جدید گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون پیشگام اتوماسیون در راستای خواسته های تحول گرایانه و نیل به اهداف توسعه ای خود در نظر دارد تحولی گسترده در ماموریت ها، چشم اندازها و حوزه های عملیاتی خود ایجاد کند. در نخستین گام ما با بهره گیری از طراحان زبده اقدام به باز طراحی لوگوی جدید گروه فنی مهندسی پیشگام اتوماسیون متناسب با اهداف، چشم اندازها و حوزه های فعالیت خود گرفته ایم. در این راستا لوگوی جدید شرکت که در ادامه ملاحظه می نمایید رو نمایی گردید. این لوگو از لحاظ محوریت فعالیت پوشش دهنده دامنه های فعالیت ما در حوزه برق و الکترونیک صنعتی با محوریت اتوماسیون صنعتی می باشد و از لحاظ تحول خواهی و نو گرایی نیز تداعی کننده پیشرفت و نو اندیشی با نیرو گرفتن از نام پیشگام اتوماسیون (پرسنل فنی و خلاق پیشگام اتوماسیون) می باشد.

ادامه مطلب
بارگذاری بیشتر