منبع تغذیه PS01

تومان1,215,000

توضیحات

در فرآیندهای تولید منابع تغذیه جزء اصلی تجهیزات بوده و سطح عملکرد پایدار
و ایمن این تجهیزات کل فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد.
منبع تغذیه DVPPS01 صنعتی Delta بهترین انتخاب جهت استفاده برای تغذیه PLC های سری DVP می باشد.
پاورهای صنعتی سری DVP با بهره گیری از ایمنی، کارایی
و بهترین کیفیت عملکرد پایدار و ایمنی را برای فرایندهای تحت کنترل فراهم می کند.
تغذیه 220VAC خروجی 24VDC ،24W

کاربردهای منبع تغذیه DVPPS01

منبع تغذیه صنعتی Delta سری DVPPS01 به جهت پایداری و سطح ایمنی عالی بهترین انتخاب برای استفاده برای تغذیه PLC های سری DVP می باشد.

 

منبع تغذیه DVPPS01