آموزش نرم افزار CAM در CNC

مقدمه

نرم افزار CAM

در حوزه ماشین های ابزار به اصطلاح Computer Numerical Control) CNC) جدا از مبحث سخت افزار و اپراتوری ماشین یا دستگاه بحث نرم افزار سیستم نیز مطرح است. در بحث نرم افزار ماشین های CNC نیاز به نرم افزارهایی است که در آن طرح ها و نقشه ها را کشید و همچنین نیاز به نرم افزاری که فایل های ترسیم شده را برای سیستم کنترل ماشین قابل ترجمه کند.

امروزه در صنعت غالباً نقشه ها و طرح های مورد نظر در نرم افزار های CAD رسم شده و با استفاده از نرم افزار می توان خروجی مورد نظر را که قابل فهم برای کنترل باشد را  گرفت. این خروجی شامل دستورات و سیکل هایی است که موسوم به G & M CODE ها می باشند. در ادامه به توضیح و تفسیر G & M CODE  ها  می پردازیم:

G CODE ها

G کدها، دستور برنامه هایی هستند که وظیفه ی کنترل موقعیت و اعمال فرامین اصلی را به ماشین دارند، این دستورات شامل اعمال حرکت محورها، زمان تاخیر و… می باشند. شرح G کد های موجود در نرم افزار به قرار زیر است:

 

GØØ

RAPID POSITIONING/TRAVERSE

حرکت سریع بدون فرمان (برش):

از این فرمان برای حرکت سریع محورها استفاده می شود که اکثراً برای حرکت به سمت نقطه صفر(Homing)  و حرکت به سمت نقطه صفر مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. (Coordinate)

نرم افزار CAM 2

—————————–

1

LINEAR INTERPOLATION

سرعت حرکت خطی:

از این فرمان برای حرکت محور در راستای خط  مستقیم استفاده می شود.

نرم افزار CAM 3

—————————–

2 و3

CIRCULAR INTERPOLATION

حرکت چرخشی:

از این فرمان برای حرکت محور در مسیر دایره ای و کمان دار استفاده می شود.

از G03 حرکت در جهت پادساعتگرد و G02 برای حرکت در جهت ساعتگرد استفاده می شود.

نرم افزار CAM 4

—————————–

4

DWELL

وقفه در نرم افزار CAM :

از این فرمان جهت فرمان زمان تاخیر استفاده می شود.

اگر بعد از این فرمان  کاراکتر X استفاده شود زمان تاخیر بر حسب ثانیه و اگر کاراکترP استفاده شود زمان تأخیر بر حسب میلی ثانیه می باشد .

—————————–

G2Ø و G21

IMPERIAL /METRIC DATA INPUT

تعیین واحد مقادیر:

این فرمان نوع مقادیر بر حسب متریک و اینچ را مشخص می کند.

اگر از G20 استفاده شود مقادیر بر حسب اینچ خوانده می شوند.

اگر از G21 استفاده شود مقادیر بر حسب میلی متر خوانده می شوند.

—————————–

G27 و G28 و G29

REFERENCE POINT RETURN

دستور برگشت به نقطه صفر (Home)

نرم افزار CAM 6

—————————–

G4Ø و G41 و G42

CUTTER COMPENSATION

دستورات جبران برش :

این فرمان مقادیر Offset را بسته به نوع ماشین اعمال می کند.

G41: جبران سازی در جهت چپ (-)

G42: جبران سازی در جهت راست (+)

G40: لغو جبان سازی

————————–

G73 و G89

CANNED CYCLES

سیکل های برنامه:

سیکل ها، زیر برنامه هایی هستند که برای کوتاه شدن حجم و خط برنامه در ماشین های خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

نرم افزار CAM 8

نرم افزار CAM 11

نرم افزار CAM 12

نرم افزار CAM 3

—————————-

G9Ø

ABSOLUTE ZERO COMMAND

تعیین مقدار مطلق(ABSOLUTE)

به مقادیر واقعی مختصات در صفحه مختصات، مقادیر مطلق اطلاق می شود.

نرم افزار CAM 15

————————–

G91

INCREMENTAL COMMAND

تعیین مقدار افزایشی (INCREMENTAL)

———————-

G94

FEED PER MINUTE

تعیین واحد سرعت بر دقیقه:

اگر از G20  استفاده شود سرعت برابر اینچ بر دقیقه است.

اگر از G21  استفاده شود سرعت برابر میلی متر بر دقیقه است.

———————

G95

FEED PER REVOLUTION

تعیین واحد سرعت چرخش:

این جی کد در دستگاههائی که مقادیر انکدر خوانده میشود کاربرد دارد.

——————–

G98

RETURN TO INITIAL LEVEL

برگشت به حالت اولیه:

این جی کد تمامی سیکل را را غیر فعال می کند .

——————–

G99

RETURN TO R POINT LEVEL

برگشت به نقطه اولیه

——————–

G173 تا G17Ø

CIRCULAR/RECTANGULAR POCKET CANNED CYCLES

 

*———————————————————————————————————————————————-*

به طور کلی میتوان جی کدها را در جدول زیر دسته بندی کرد :

M CODE ها

از این کدهای فرمان، برای دادن دستورها و فرامین اساسی استفاده می شود؛ مانند روشن یا خاموش کردن اسپیندل و… شرح M کد های موجود در نرم افزار به مشروح ذیل می باشد.

M CODES –

1

OPTIONAL STOP

توقف شرایطی:

این دستور عملیات را به صورت برنامه ریزی شده متوقف می کند.

———————–

M CODES –

2

PROGRAM RESET

توقف برنامه:

این دستور پایان برنامه، در پایان برنامه جهت توقف برنامه اعمال می شود.

————————–

M CODES –

3

SPINDLE FORWARD

استارت اسپیندل:

این فرمان دستور روشن کردن اسپیندل در جهت ساعتگرد را اعمال می کند.

————————–

M CODES –

4

SPINDLE REVERSE

استارت اسپیندل:

این فرمان، دستور روشن کردن اسپیندل در جهت پادساعتگرد را اعمال می کند.

————————–

M CODES –

5

SPINDLE STOP

این کد فرمان توقف اسپیندل را اعمال می کند.

————————–

M CODES –

6

AUTOMATICTOOL CHANGE

این کد فرمان تعویض ابزار را اعمال می کند.

————————-

M CODES –

8

COOLANT ON

این کد سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.

—————————

M CODES –

9

COOLANT OFF

این کد سیستم خنک کننده ماشین را خاموش می کند.

————————–

M CODES –

M1Ø

VICE OPEN

این کد سه نظام یا کشو ماشین را باز می کند.

————————

M CODES –

M11

VICE CLOSE

این کد سه نظام یا کشو ماشین را قفل می کند.

———————–

M CODES –

M13

SPINDLE FORWARD AND COOLANT ON

این کد اسپیندل را در جهت راستگرد به حرکت در آورده و همزمان  سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.

———————–

M CODES –

M14

SPINDLE REVERSE AND COOLANT ON

این کد اسپیندل در جهت چپگرد به حرکت در آورده و همزمان  سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.

———————–

M CODES –

M19

SPINDLE ORIENTATION

این کد جهت اسپیندل ماشین را می تواند تعیین کند.

———————–

M CODES –

M2Ø

ATC ARM IN

 این کد محور را وارد تعویض ابزار اتوماتیک می کند.

———————–

M CODES –

M21

ATC ARM OUT

 این کد محور را از تعویض ابزار اتوماتیک خارج می کند.

———————–

M CODES –

M22

ATC ARM DOWN

 این کد محور را جهت تعویض ابزار اتوماتیک پایین می آورد .

———————–

M CODES –

M23

ATC ARM UP

 این کد محور را جهت تعویض ابزار اتوماتیک بالا می برد .

———————–

M CODES –

M24

ATC DRAWBAR UNCLAMP

 این کد collet  اسپیندل را جهت تعویض ابزار باز می کند. (اصطلاحاً به ابزار گیر اسپیندل collet  گفته می شود.)

———————–

M CODES –

M25

ATC DRAWBAR CLAMP

این کد collet  اسپیندل را بعد از تعویض ابزار می بندد.

———————–

M CODES –

M27

RESET CAROUSEL TO POCKET ONE

این کد CAROUSEL را ریست کرده و به موقعیت اولیه باز می گرداند.

در برخی CNC ها ابزار ها برای تعویض ابزار بر روی یک چرخ دوار چیده می شوند که اصطلاحاً CAROUSEL گفته می شود.

———————–

M CODES –

M3Ø

PROGRAM RESET AND REWIND

این کد برنامه را به طور کامل متوقف می کند، بیشتر این کد در پایان برنامه استفاده می شود.

———————–

M CODES –

M32

CAROUSEL CW

این کد فرمان چرخش CAROUSEL  را در جهت ساعتگرد اعمال می کند.

———————–

M CODES –

M33

CAROUSEL CCW

این کد فرمان چرخش CAROUSEL  را در جهت پاد ساعتگرد اعمال می کند.

———————–

M CODES –

M38

DOOR OPEN

در برخی ماشین ها درب های وجود دارد که این کد فرمان باز شدن این درب را صادر می کند.

———————–

M CODES –

M39

DOOR CLOSE

این کد فرمان بسته شدن درب ماشین را صادر می کند.

———————–

M CODES –

M62

M63

M64

M65

M66

M67

M76

M77

AUXILIARY OUTPUT FUNCTIONS

این کدها یک سری از خروجی های اضافه (reserve)  برای استفاده ای خاص در اختیار برنامه نویسی می دهد.

———————–

M CODES –

M7Ø

MIRROR IN X ON

تغییر علامت X :

این کد علامت مقادیر x را تغییر می دهد برای مثال:

GØ1 X25.5
M7Ø
GØ1 X25.5 (محور x مختصات -25.5 را اعمال می کند)

———————–

M CODES –

M71

MIRROR IN Y ON

تغییر علامتY :

این کد علامت مقادیر y را تغییر می دهد برای مثال:

GØ1 Y25.5
M7Ø
GØ1 Y25.5 (محور y مختصات -25.5 را اعمال می کند)

———————–

M CODES –

M8Ø

MIRROR IN X OFF

این کد  فرمان تغییر علامت X  را لغو می کند.

———————–

M CODES –

M81

MIRROR IN Y OFF

این کد  فرمان تغییر علامت X  را لغو می کند.

———————–

M CODES –

M98

SUB PROGRAM CALL

با استفاده از این کد می توان زیرروال را فراخوانی کرد.

———————–

M CODES –

M99

SUB PROGRAM END AND RETURN

این کد پایان اجرای زیر-روال را نشان می دهد و فرمان برگشت به برنامه اصلی را صادر می کند.

*———————————————————————————————————————————————-*

به طور کلی میتوان تمامی M کد ها را در جدول زیر دسته بندی کرد:

نرم افزار CAM 17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.